Test
Students For Liberty is the largest pro-liberty student organization in the world.
To get started, please select your region on the map.

Konferencia Sloboda funguje

Po dvojročnej prestávke je naša každoročná regionálna konferencia v Bratislave späť! Konferencia Sloboda funguje sa bude konať už 8. októbra na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave.

Cenové stropy, regulácie a osobné obmedzenia. To rezonovalo posledné dva roky našou spoločnosťou. Z toho dôvodu sme si vybrali tému konferencie “Sloboda funguje”. V časoch narastajúcich životných nákladov a inflácie je sloboda človeka slobodne podnikať a žiť klúčová. Nie od stola plánované metriky štastia, kontrola kľúčového priemyslu, práva a školstva. Budúcnosť musí nabrať nový rozmer. Od plánovania k spontánnemu poriadku.

Zaoberať sa budeme vzdelávaním, zdravotníctvom, kryptomenami, globálnym oportunizmom, opcionalitou a mnohými inými témami. Na konferencii budete mať navyše možnosť stretnúť okrem našich členov aj našich partnerov z INESS, Konzervatívneho Inštitútu M. R. Štefánika a Občiansko-demokratickej mládežei. Tešiť sa teda môžete na možnosti networkingu, ale aj na náš merch, občerstvenie a after párty!

Vstup je bezplatný a dostanete k nemu náš merch a kupón na nápoj na after párty.

Presný harmonogram podujatia nájdete na našej Facebookovej stránke alebo v Facebookovej udalosti.

Rečníci

Pavol Lupták je etický hacker a zakladateľ IT bezpečnostnej firmy Nethemba. Spoluzakladal Hacktrophy, Paralelnú Polis v Prahe a v Bratislave a projekt Nepracujeme pre štát. V roku 2019 sa dostal do povedomia hackom štátneho systému eKasa. V septembri 2020 upozornil na to, že citlivé údaje takmer 400-tisíc Slovákov (zhromažďované v štátnom systéme Moje eZdravie), ktorí prešli testovaním na koronavírus, boli voľne dostupné na internete.

 

Na konferencii vystúpi s prednáškou “Príručka globálneho oportunistu”. Ako a kde najlepšie decentralizovať? Uplatnenie “flag theory” v praxi je cieľom všetkých stálych cestovateľov, aby sa čo najviac oslobodili od jedného systému a mali čo najpríjemnejší, najlacnejší a hlavne slobodný život bez byrokratov a nezmyselných povinností.

 

Róbert Chovanculiak prišiel do INESS po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Je absolventom Národohospodárskej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na Fakulte verejnej ekonomiky. Má predchádzajúce skúsenosti ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na CEVRO Institute v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a vzdelávaniu. Publikoval v časopise Journal of Institutional Economics; autor knihy Pokrok bez povolenia: Ako zdieľaná ekonomika, Crowdfunding a kryptomeny zmenili svet; a pravidelne píše newsletter – https://robertchovanculiak.substack.com/.

Na konferencii bude mať online prednášku „Ako rozmraziť evolúciu vo vzdelávaní“. Školstvo od začiatku funguje pod rúškom kreacionistického myslenia, ktoré sa opiera o nadprirodzený zásah Inteligentného tvorcu – ministra školstva. Ak chceme obnoviť vzdelávanie pre 21. storočie, musíme túto myšlienku opustiť. Musíme priniesť do vzdelávania osvedčené evolučné princípy mutácie, selekcie a reprodukcie, ktoré sú základom vedeckého a materiálneho pokroku ľudstva od priemyselnej revolúcie.

Róbert Chovanculiak prišiel do INESS po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Je absolventom Národohospodárskej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na Fakulte verejnej ekonomiky. Má predchádzajúce skúsenosti ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na CEVRO Institute v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a vzdelávaniu. Publikoval v časopise Journal of Institutional Economics; autor knihy Pokrok bez povolenia: Ako zdieľaná ekonomika, Crowdfunding a kryptomeny zmenili svet; a pravidelne píše newsletter – https://robertchovanculiak.substack.com/.

Na konferencii bude mať online prednášku „Ako rozmraziť evolúciu vo vzdelávaní“. Školstvo od začiatku funguje pod rúškom kreacionistického myslenia, ktoré sa opiera o nadprirodzený zásah Inteligentného tvorcu – ministra školstva. Ak chceme obnoviť vzdelávanie pre 21. storočie, musíme túto myšlienku opustiť. Musíme priniesť do vzdelávania osvedčené evolučné princípy mutácie, selekcie a reprodukcie, ktoré sú základom vedeckého a materiálneho pokroku ľudstva od priemyselnej revolúcie.

Martin Vlachynský vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v Brne, následne absolvoval master štúdium na University of Aberdeen. Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový člen v roku 2012. Zaoberá sa hospodárskou politikou, podnikateľským prostredím a konkurencieschopnosťou, najmä v zdravotníctve a energetike. Medzi jeho pravidelné projekty patrí Byrokratický index a index Zdravie za peniaze.

Na konferencii vystúpi s prednáškou “Spotrebiteľská revolúcia a slovenské zdravotníctvo”. Demografický prechod vytvára obrovský finančný tlak na verejné zdravotníctvo. Ako mať viac zdravotníckych služieb za menej peňazí vo vyššej kvalite?

 

Pavol Fukatsch ukončil štúdium na BISLA v roku 2017. Počas štúdia založil Slovak Students for Liberty, zúčastnil sa niekoľkých debatných turnajov, absolvoval množstvo stáží a Erasmus v Tilburgu. Pokračoval v štúdiu medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe a stal sa regionálnym koordinátorom pre SFL. Taktiež strávil semester na Sciences Po. Pracoval na českom Ministerstve vnútra na sekcii eGovernmentu, v Speyside Group ako konzultant pre verejnú politiku v oblasti kybernetiky, digitálnych technológií a udržateľnosti v EÚ/CZ/SK. V súčasnosti pracuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako poradca v oblasti verejnej politiky, pričom pokrýva fóra Rady EÚ, OECD, ITU alebo TTC.

Na konferencii vystúpi s prednáškou “Digitálny liberalizmus”. Čítať Misesa alebo Hayeka je skvelé, ale bohužiaľ s postupom času pochopiteľne neponúkajú klasicky liberálne odpovede na otázky dňa. V priebehu prednášky budeme hľadať odpovede na výzvy a otázky, ktoré so sebou prináša digitálna transformácia ekonomiky a spoločnosti, napríklad otázkam ako voľný tok údajov, kladenie podmorských káblov, otvorená strategická autonómia alebo novodobé formy protekcionizmu.

 

Pavol Fukatsch ukončil štúdium na BISLA v roku 2017. Počas štúdia založil Slovak Students for Liberty, zúčastnil sa niekoľkých debatných turnajov, absolvoval množstvo stáží a Erasmus v Tilburgu. Pokračoval v štúdiu medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe a stal sa regionálnym koordinátorom pre SFL. Taktiež strávil semester na Sciences Po. Pracoval na českom Ministerstve vnútra na sekcii eGovernmentu, v Speyside Group ako konzultant pre verejnú politiku v oblasti kybernetiky, digitálnych technológií a udržateľnosti v EÚ/CZ/SK. V súčasnosti pracuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako poradca v oblasti verejnej politiky, pričom pokrýva fóra Rady EÚ, OECD, ITU alebo TTC.

Na konferencii vystúpi s prednáškou “Digitálny liberalizmus”. Čítať Misesa alebo Hayeka je skvelé, ale bohužiaľ s postupom času pochopiteľne neponúkajú klasicky liberálne odpovede na otázky dňa. V priebehu prednášky budeme hľadať odpovede na výzvy a otázky, ktoré so sebou prináša digitálna transformácia ekonomiky a spoločnosti, napríklad otázkam ako voľný tok údajov, kladenie podmorských káblov, otvorená strategická autonómia alebo novodobé formy protekcionizmu.

 

Maartje Schulz je výskumná pracovníčka holandského liberálneho think tanku TeldersStichting. Vyštudovala politológiu na Leidenskej univerzite a následne dva roky pracovala ako novinárka v spravodajskom týždenníku so zameraním na politické záležitosti a ekonomiku. Je spoluautorkou knihy A Free Market For All, ktorú vydalo European Liberal Forum.

 

Na konferencii vystúpi s prednáškou “Liberalizmus a voľný trh: ako dosiahnuť, aby trhové hospodárstvo fungovalo pre nás všetkých”. Bude sa zaoberať výhodami liberalizmu a voľného trhu a tiež niektorými hlavnými kritikami, ktorým je trhové hospodárstvo vystavované, a tým, ako môžeme my, liberáli, na tieto kritiky reagovať.

 

Daniel Kojnok študuje na Cevro Inštitúte v odbore Hospodárska politika. V roku 2019 spoluzaložil Centrum rozvoja inovácií v Lučenci, ktoré má v portfóliu niekoľko technologických firiem z juhu stredného Slovenska. Po návrate do regiónu založil konferenciu Futuregion, ktorá sa venuje hľadaniu riešení pre chudobné regióny na Slovensku. Počas jej druhého ročníka vznikol mediálny kanál “Výkrik z regiónov”, kde podobne ako na konferencií diskutujú podnikatelia, regionálni aktivisti, ekonómovia a politici z centrálnej vlády. V súčasnosti Daniel pracuje ako podpredseda Aliancie za silné regióny, ktorá združuje komunálnych politikov a podnikateľov s cieľom lobovať za štrukturálne reformy regiónov na Slovensku.

 

Na konferencií vystúpi s prednáškou “Matka všetkých reforiem na Slovensku”. O koľko môže vzrásť slovenské HDP aplikáciou fiškálnej decentralizácie? Prečo je práve táto reforma kľúčová? Pomôže posilnenie regiónov kvalite školstva? 

 

Daniel Kojnok študuje na Cevro Inštitúte v odbore Hospodárska politika. V roku 2019 spoluzaložil Centrum rozvoja inovácií v Lučenci, ktoré má v portfóliu niekoľko technologických firiem z juhu stredného Slovenska. Po návrate do regiónu založil konferenciu Futuregion, ktorá sa venuje hľadaniu riešení pre chudobné regióny na Slovensku. Počas jej druhého ročníka vznikol mediálny kanál “Výkrik z regiónov”, kde podobne ako na konferencií diskutujú podnikatelia, regionálni aktivisti, ekonómovia a politici z centrálnej vlády. V súčasnosti Daniel pracuje ako podpredseda Aliancie za silné regióny, ktorá združuje komunálnych politikov a podnikateľov s cieľom lobovať za štrukturálne reformy regiónov na Slovensku.

 

Na konferencií vystúpi s prednáškou “Matka všetkých reforiem na Slovensku”. O koľko môže vzrásť slovenské HDP aplikáciou fiškálnej decentralizácie? Prečo je práve táto reforma kľúčová? Pomôže posilnenie regiónov kvalite školstva? 

 

Juraj Bednár je etický hacker a podnikateľ. Spoluzakladal projekty Hacktrophy a Paralelná Polis v Bratislave. Témam kryptomenien, slobody, biohackingu a exponenciálnych technológií sa venuje vo svojich podcastoch, kurzoch a knihách Hackni sa, Veľký reštart a Kryptomeny – vyhackuj si lepší život.

Na našej konferencii bude mať prednášku s názvom: “Sloboda ako opcionalita”. Definícií slobody je veľa. Definovanie cez absenciu nátlaku alebo útlaku sú užitočné pre spoločnosť. Je však ťažké u seba takýto typ slobody budovať. Opcionalita nám ponúka pozitívny program pre zvyšovanie osobnej slobody. Ako funguje a ako ju získať?

V rámci náhradného programu za Dávida Stancela, ktorý sa z pracovných dôvodov nakoniec nemôže zúčastniť, vystúpi Juraj Bednár aj s prednáškou “Kryptomeny pre vyššiu slobodu”. Ako môžeme pomocou paralelnej ekonomiky získať vyššiu slobodu dnes? Prečo slobodné peniaze fungujú? Ako ich môžeme použiť? Musíme počkať na nejaký vývoj alebo môžeme začať hneď?

REGISTRÁCIA

Registrácia na konferenciu Sloboda funguje

Kontaktné informácie

Bydlisko

X